Title: Degradace slinutých karbidů
Other Titles: Degradation of cemented carbides
Authors: Váca, Tomáš
Advisor: Kříž, Antonín
Referee: Vnouček, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20314
Keywords: slinutý karbid;předdepoziční procesy;zbytkové napětí;tvrdost;lomová houževnatost;vnikací zkoušky Klc;otěruvzdornost;korozní odolnost
Keywords in different language: cemented carbide;pre-deposition modifications;residual stress;hardness;fracture toughness;Klc indentation tests;wear resistance;corrosion resistance
Abstract: Cílem této práce je uvést základní informace o slinutých karbidech, jejich vlastnostech a způsobech zhoršování těchto vlastností. V experimentální části budou pomocí laboratorních testů zjišťovány změny vlastností pro různé druhy povrchu.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to give a general overview of cemented carbides, their properties and means of decreasing of this properties. Using laboratory testing in the experimental part, there will be search for the changes of properties depending on diferent types of surfaces.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VACA_Tomas_Bak.pdfPlný text práce5,61 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Vaca.tifPosudek vedoucího práce89,94 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Vaca.tifPosudek oponenta práce104,17 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Vaca.tifPrůběh obhajoby práce39,76 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.