Title: Vliv vybraných faktorů na adhezní vlastnosti systému tenká vrstva - substrát
Other Titles: The impact of selected factors on the adhesion properties of thin film - substrate
Authors: Kareš, Michal
Advisor: Kříž, Antonín
Referee: Beneš, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20317
Keywords: tenká vrstva;substrát;adheze;koheze;depozice tenkých vrstev;PVD;CVD;zkoušky tenkých vrstev;scratch test;Mercedes test;kalotest;tin;mikroskopie
Keywords in different language: thin film;substrate;adhesion;cohesion;depozition of thin films;PVD;CVD;thin film testing;scratch test;Mercedes test;kalotest;tin;microscopy
Abstract: Bakalářská práce si klade za úkol definování pojmů adheze a koheze, popis systému tenká vrstva-substrát a zaměří se převážně na adhezivně-kohezivní vlastnosti, které na rozhraní tohoto systému působí. V experimentální části budou podrobeny vzorky řadě testů a na jejich základě se určí z vybraných systémů nejvhodnější kombinace tloušťky tenké vrstvy a tvrdosti substrátu.
Abstract in different language: The bachelor thesis aims to define the terms of adhesion and cohesion, a description of the thin film-substrate system and it focuses mainly on adhesive-cohesive properties that operates on interface of this system. In experimental part there will be series of tests taken on the samples and on the basis of selected systems the best combination of thin film thickness and hardness of the substrate will be determined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kares_S14B0024P_Bakalarska prace_Vliv vybranych faktoru na adhezni vlastnosti systemu tenka vrstva - substrat.pdfPlný text práce7,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Kares.tifPosudek vedoucího práce88,72 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Kares.tifPosudek oponenta práce138,71 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Kares.tifPrůběh obhajoby práce55,03 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.