Title: Optimalizace předúpravy povrchu pístních kroužků před chromováním
Other Titles: Optimization of piston rings for surface preparation prior to chrome
Authors: Šafařík, Petr
Advisor: Chocholatý, Ondřej
Referee: Vnouček, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20319
Keywords: pístní kroužek;tryskání;moření;povrchová úprava;opotřebení materiálu;zkoušky materiálu;chromování
Keywords in different language: piston ring;blasting;pickling;coating;wear material;material testing;chromium
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci povrchové úpravy pístních kroužků před nanesením chromu. Popisuje vývoj pístních kroužků, jejich povrchové úpravy, princip chromování a požadavky na ně kladené. Na vzorcích pístních kroužků autor experimentálně zjišťuje optimální úpravu povrchu před finálním pochromováním.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on optimizing the surface treatment of piston rings before applying chromium. It describes the evolution of piston rings, their finishes, chrome principles and requirements placed on them. The samples piston rings author experimentally determined the optimum surface treatment prior to final deposition of chromium.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr_Safarik_Optimal_PK.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Safarik.tifPosudek vedoucího práce154,57 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Safarik.tifPosudek oponenta práce102,73 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Safarik.tifPrůběh obhajoby práce39,43 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.