Title: Analýza vlastností laserem kalené oceli 12050
Other Titles: Analysis of laser hardened steel C45
Authors: Norek, Michal
Advisor: Houdková - Šimůnková, Šárka
Referee: Savková, Jarmila
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20320
Keywords: povrchové kalení laserem;standardní laserové kalení;skenovací laserové kalení;hloubka prokalení;termokamera;měření tvrdosti;hodnocení mikrostruktury.
Keywords in different language: laser surface hardening;standart laser hardening method;scanning laser hardening method;depth of hardening;thermovision;measurement of hardness;evaluation of microstructure.
Abstract: Cílem bakalářské práce je porovnání dvou postupů povrchového kalení laserem. Materiál 12050 byl zakalen pomocí standardního kalení a skenovacího kalení. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí určení hloubky prokalení, mikrostruktury, geometrie a údajů z termokamery.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to compare two methods of laser surface hardening. The material C45 was hardened with a standard and scanning method. The evaluation was performed by determining the depth of hardening, the microstructure, the geometry and the data from the thermovision.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Norek_BP_2015.pdfPlný text práce6,27 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Norek.tifPosudek vedoucího práce95,98 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Norek.tifPosudek oponenta práce336,19 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Norek.tifPrůběh obhajoby práce56,63 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.