Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKovářík, Tomáš
dc.contributor.authorPodmanická, Stanislava
dc.contributor.refereeRieger, David
dc.date.accepted2015-06-11
dc.date.accessioned2016-03-15T09:07:02Z
dc.date.available2014-09-22cs
dc.date.available2016-03-15T09:07:02Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-22
dc.identifier62195
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20324
dc.description.abstractDiplomová práce se ve své teoretické části věnuje popisu vlastností základních složek zkoumaného hybridního materiálu - geopolymerního pojiva, vodního skla, epoxidové pryskyřice a mikromletého znělce. Experimentální část diplomové práce je zaměřena na přípravu kompozitního materiálu s hybridní anorganicko-organickou matricí a popis vlastností takto připraveného materiálu.cs
dc.format74 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthybridní materiálycs
dc.subjectkompozitcs
dc.subjectgeopolymercs
dc.subjectepoxidová pryskyřicecs
dc.subjectteplotní odolnostcs
dc.subjectrozměrová stabilitacs
dc.subjectnasákavostcs
dc.subjectpórovitostcs
dc.subjectmechanické charakteristikycs
dc.titleSyntéza a charakterizace Epoxy-Geo hybridních kompozitních systémůcs
dc.title.alternativeSynthesis and characterization of Epoxy - Geo hybrid composite systemsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedTeorecital part of the thesis deals with the characterization of the essential components of the examined hybrid material - geopolymer binder, water glass, epoxy resins and micronized phonolite. Experimental work is focused on the preparation of a composite material with a hybrid inorganic-organic matrix and characterization of the prepared material.en
dc.subject.translatedhybrid materialsen
dc.subject.translatedcompositeen
dc.subject.translatedgeopolymeren
dc.subject.translatedepoxy resinen
dc.subject.translatedheat resistanceen
dc.subject.translateddimensional stabilityen
dc.subject.translatedwater absorptionen
dc.subject.translatedporosityen
dc.subject.translatedmechanical characteristicsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_PODMANICKA.pdfPlný text práce28,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Podmanicka.tifPosudek vedoucího práce100,15 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Podmanicka.tifPosudek oponenta práce114,52 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Podmanicka.tifPrůběh obhajoby práce47,67 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.