Title: Aplikace metody 6S ve společnosti Donaldson
Other Titles: The application of 6S tool in company Donaldson
Authors: Tattermusch, David
Advisor: Bícová, Kateřina
Referee: Kubátová, Dana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20373
Keywords: 6S;standardizace;standardy;vizuální management
Keywords in different language: 6S;standardization;standards;visual management
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá aplikací metody 6S do prostředí výroby, konkrétně do společnosti Donaldson. V teoretické části jsou popsány jednotlivé kroky metody 6S a jsou zvoleny cíle práce. Praktická část popisuje aplikaci jednotlivých kroků metody 6S na pracoviště společnosti. Závěr obsahuje srovnání vstupní a výstupní analýzy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with application of 6S methods in a production environment, specifically to Donaldson Company, Inc. The theoretical part describes individual steps of 6S method and targets of thesis are chosen. The practical part describes aplication of each step of 6S method at production workplace. Conclusion contains a comparison of input and output analysis.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David Tattermusch.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
vedouci-Hodnoceni BP - Tattermusch.PDFPosudek vedoucího práce597,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-OPO BP - Tattermusch.PDFPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby BP - Tattermusch.PDFPrůběh obhajoby práce414,94 kBAdobe PDFView/Open
Rozhodnuti o zverejneni BP - Tattermusch.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP220,73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.