Title: Trvanlivost řezných nástrojů při výrobě otvorů v materiálu inconel 718
Other Titles: Cutting tool life when holes from Inconel 718 are machined
Authors: Daňa, Milan
Advisor: Zetek, Miroslav
Referee: Němec, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20380
Keywords: inconel 718;vrtání;závitování;trvanlivost nástrojů;řezné síly
Keywords in different language: inconel 718;drilling;tapping;cutting tool life;cutting forces
Abstract: Tato práce se zabývá vrtáním a závitováním Inconelu 718. Nejprve bylo nutné zmapovat materiálové vlastnosti tohoto materiálu a následně bylo zapotřebí rozebrat současný stav jednotlivých technologií a používaných nástrojů včetně jejich materiálů. Po teoretické části bylo nutné vyhledané informace experimentálně ověřit. Poté byly jednotlivé nástroje otestovány a naměřené výsledky vyhodnoceny. V poslední části této práce byly výsledky porovnány s dosaženými výsledky jiných výzkumných ústavů a následně byly vyvozeny závěry.
Abstract in different language: This work deals with drilling and tapping from Inconel 718. First, there was necessary to map the material properties of Inconel 718 and then were analysed the existing knowledge of each technologies and using tools including their materials. Second part is aimed to experimental testing of information summarised in first part of the work. The results from the testing were processed and analysed. In the last part of the work were these results compared with other researches of other institutions and discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Milan Dana.pdfPlný text práce5,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP - Dana.PDFPosudek vedoucího práce933,37 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP - Dana.PDFPosudek oponenta práce702,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby - Dana.PDFPrůběh obhajoby práce383,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.