Title: Komplexní ergonomický audit vybraných montážních míst výrobní linky
Other Titles: Complex ergonomic audit of selected montage locations of the production line
Authors: Jandová, Veronika
Advisor: Zídková, Helena
Referee: Bícová, Kateřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20389
Keywords: ergonomie;ergonomické metody;nemoc;rula;art tool;ocra;povolání
Keywords in different language: ergonomics;ergonomics methods;disease;rula;art tool;ocra;profession
Abstract: Práce je zaměřena na ergonomický audit. Jsou zde popsány ergonomické metody pro zkoumání rizik při práci. V praktické části je provedena analýza pomocí 3 ergonomických metod, jejich vyhodnocení a návrh nápravných opatření.
Abstract in different language: This work is intent on ergonomics audit. Here are describing ergonomics mothods for research risks at work. Analysis is makes in practical part. There are 3 ergonomics methods, their evaluation and proposal of changes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Veronika Jandova - Komplexni ergonomicky audit vybranych montaznich mist vyrobni linky.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP - Jandova.PDFPosudek vedoucího práce868,43 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP - Jandova.PDFPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby - Jandova.PDFPrůběh obhajoby práce489,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.