Title: Parametrický program pro hrubování odvalovací frézy s využitím pětiosého stroje
Other Titles: Parametric programm for roughing involute gear hob using a five axis machine
Authors: Oliverius, Jan
Advisor: Vyšata, Jiří
Referee: Česánek, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20399
Keywords: šroubovicová drážka;podprogram;parametrický program;heidenhain;odvalovací fréza
Keywords in different language: helical groove;subroutine;parametric programm;heidenhain;involute gear hob
Abstract: Diplomová práce se zabývá tvorbou parametrického podprogramu pro hrubování šroubovicové drážky na odvalovacích frézách. Úvodní kapitoly se zabývají popsání dosavadního stavu a analýze možností řešení problému pro vybrané řešení je vytvořen matematický model obrábění a parametrický pod?program. Podprogram je vytvořen v řídicím systému Heidenhain pomocí Q parametrů. V závěru této práce je provedeno technickoekonomické zhodnocení.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on creation of parametric program for roughing helical groove on involute gear hobs. Introductory chapters are focused on description current situation and analysis of possible solution of the problem. For selected solution there is created mathematical model of machining and parametric subroutine. Subroutine is created in the control system Heidenhain and contains Q-parameters. In the conclusion of this work is made technical-economic evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_OLIVERIUS.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP - Oliverius.PDFPosudek vedoucího práce602,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP - Oliverius.PDFPosudek oponenta práce948,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby -Oliverius Jan.PDFPrůběh obhajoby práce374,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.