Title: Problematika kalibrace závitových kalibrů a závitových kalibračních kroužků velkých rozměrů
Other Titles: Problems of calibration of tread gauge and threaded ring gauge of bigger size
Authors: Trefanec, Tomáš
Advisor: Pospěch, Zdeněk
Referee: Melichar, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20405
Keywords: metrická závit;univerzální délkoměr;kalibrační potup;standardní nejistota;makra;závitové kroužky
Keywords in different language: metric screw thread;universal length measuring instrument;calibration procedure;measurement uncertainty;macros;threaded ring
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou měření závitů. Hlavním cílem práce je vytvoření kalibračního postupu pro kalibraci kalibračních závitových kroužků na univerzálním délkoměru. Pro usnadnění výpočtů v rámci kalibrace budou vytvořena makra. Kalibrační postup by měl sloužit pro firmu Doosan Škoda Power, s.r.o. .
Abstract in different language: The diploma's work deals with problems of thread measurement. The main aim of my work was to create the calibration procedure for threaded ring on the universal length measuring instrument. Macros were created for easier calculations during calibration. The calibration procedure should be dedicated to Doosan Škoda Power s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas_Trefanec_DP_konecna_verze.pdfPlný text práce6,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP-2015_Trefanec.pdfPosudek vedoucího práce86,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP - Trefanec.PDFPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby - Trefanec Tomas.PDFPrůběh obhajoby práce439,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.