Title: Porovnání víceosých technologií na zadané součásti
Other Titles: Comparison of multi-axis technology for specified component
Authors: Vokřál, Luboš
Advisor: Česánek, Jiří
Referee: Vyšata, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20407
Keywords: zápustky;formy;obrábění;cad/cam;software;catia v5r20;stroj;nástroj;obrobek;porovnání;strategie
Keywords in different language: dies;forms;machining;cad/cam;software;catia v5r20;machine;tool;workpiece;comparison;strategy
Abstract: V této práci je řešen návrh a porovnání technologických variant tříosého a pětiosého obrábění pro zadanou součást. První část diplomové práce se zabývá analýzou současného stavu obrábění zápustek a forem. Dále je řešen obráběcí postup výroby spolu s programováním obráběcích operací na konkrétních prvcích formy pomocí CAD/CAM CATIA V5R20, pro které je provedeno vyhodnocení z hlediska finančně výhodnější varianty.
Abstract in different language: In this thesis is solving suggestion and comparison of three and five axis technological variant for specified component. The first part of this thesis deals with analyse of machining for molds and dies. Next is solving machining procedure together with programming of machining operation on specified elements of mold by software CAD/CAM CATIA V5R20, for which are evaluated better option due to financial expenses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vokral_2015.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP - Vokral.PDFPosudek vedoucího práce832,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek - Vokral.PDFPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby -Vokral Lubos.PDFPrůběh obhajoby práce393,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.