Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWanka, Pavel
dc.contributor.authorČerná, Veronika
dc.contributor.refereeMařík, Ivo
dc.date.accepted2015-06-16
dc.date.accessioned2016-03-15T09:08:19Z-
dc.date.available2014-01-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:08:19Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-31
dc.identifier62095
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20424
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřená na ortézování horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsáno dělení cévních mozkových příhod a etiopatogeneze, rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě, ortotika a ortézování horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě. V praktické části jsou vymezené cíle práce, hypotézy, kazuistiky, diskuze a závěr.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcévní mozková příhodacs
dc.subjectrehabilitace po cévní mozkové příhoděcs
dc.subjectspasticitacs
dc.subjectortotikacs
dc.subjectortézování horní končetinycs
dc.subjectomo neurexacs
dc.titleOrtézování horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě.cs
dc.title.alternativeOrtheses upper extremity in patients after stroke.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on Ortheses upper limb in patients after stroke. This work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical section describes the division of stroke and etiopathogenesis, rehabilitation of patients after stroke, orthotics and orthesis upper limb in patients after stroke. In the practical part of the work defined objectives, hypotheses, case studies, discussion and conclusion.en
dc.subject.translatedstrokeen
dc.subject.translatedrehabilitation after strokeen
dc.subject.translatedspasticityen
dc.subject.translatedorthoticsen
dc.subject.translatedorthosis of upper-limben
dc.subject.translatedomo neurexaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Veronika Cerna.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cerna - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce76,2 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cerna - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce123,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce441,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.