Title: Možnosti fyzioterapie u ženské inkontinence
Other Titles: The possibilities of physiotherapy for female urinary incontinence
Authors: Hnojská, Veronika
Advisor: Stašková, Šárka
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20429
Keywords: stresová inkontinence;hyperaktivní močový měchýř;fyzioterapie;svaly pánevního dna
Keywords in different language: stress incontinence;overactiv bladder;physiotherapy;pelvic floor muscles
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ženské močové inkontinence a možnostmi její fyzioterapie. V teoretické části je zahrnuta fyziologie dolního močového ústrojí, struktury pánevního dna, typy močové inkontinence a jejich charakteristika, příčiny vzniku a rizikové faktory. Dále diagnostika inkontinence moči a možnosti její léčby, zejména konzervativní. Následují fyzioterapeutické metody a jednotlivé fyzioterapeutické přístupy v léčbě močové inkontinence. V praktické části jsou uvedeny kazuistiky čtyř pacientek trpících stresovou inkontinencí, jejich vstupní vyšetření, na jehož základě je stanoven krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán a průběh terapie s ukázkovou cvičební jednotkou. Po šesti týdnech je provedeno výstupní vyšetření, z kterého jsou vyhodnoceny výsledky sledování.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of female urinary incontinence and options for its physiotherapy.The theoretical part covers physiology of lower urinary tract, pelvic floor structures, types of urinary incontinence and their characteristics, causes and risk factors. Furthermore, diagnosis of urinary incontinence and its treatment, especially conservative one, followed by physiotherapy methods and individual physiotherapy approaches in the treatment of urinary incontinence.The practical part presents four case reports of patients with stress incontinence, their entrance examination, a short-term and a long-term rehabilitation plan and a course of therapy with a sample exercise. Six weeks later there is performed the final examination, from which the monitoring results are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hnojska - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce105,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hnojska - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce63,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hnojska.pdfPrůběh obhajoby práce96,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.