Title: Ženská a mužská psychika
Other Titles: Female and male psyche
Authors: Pospíšilová, Barbora
Advisor: Ratislavová, Kateřina
Referee: Hendrych Lorenzová, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20466
Keywords: ženská psychika;mužská psychika;ženství;mužství;partnerství;rodičovství
Keywords in different language: female psyche;male psyche;femininity;masculinity;partnership;parenthood
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozdíly v mužské a ženské psychice a vztahy, které mezi mužem a ženou vznikají. V teoretické části práce jsou popsány vlivy, které na utváření ženství a mužství působí, podstata ženství a mužství a jejich vzájemná konfrontace. V praktické části jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření, které si kladlo za cíl porovnat přístup mužů a žen k partnerskému vztahu, monogamii a rodičovství.
Abstract in different language: This thesis deals with difference between male and female psyche and relationships developing between man and woman. In the theoretical part of the work are described influences which effect forming of femininity and masculinity, a gist of femininity and masculinity and a mutual confrontation of these. The practical part contains an analysis of results of the questionnaire survey which aimed to compare man and female access to partnership, monogamy and parenthood.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Barbora Pospisilova.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pospisilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce454,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pospisilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce496,4 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pospisilova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce422,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.