Název: Pohybové programy pro dívky věkové kategorie 10-18 let s využitím moderních pohybových forem
Další názvy: Exercise programs for girls ages 10 to 18 years using modern forms of movement
Autoři: Pinkavová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2048
Klíčová slova: pohybové programy;věková kategorie;moderní pohybové formy
Klíčová slova v dalším jazyce: physical programmes;age category;modern forms of movement
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na pohybové programy s využitím moderních pohybových forem. Cílem je vytvoření pohybových programů, které byly realizovány na členkách oddílu TJ Sokol Dolany. Vytvořené pohybové programy měly dívkám přinést zlepšení v jejich pohybové aktivitě ? v koordinačních schopnostech.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor's thesis is focused on exercise programs by using modern movement forms. The aim is to create movement programs that were implemented on their fellow section of TJ Sokol Dolany. Created by exercise programs should bring improvement to the girls in their physical activity ? coordination abilities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PINKAVOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce112,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PINKAVOVA OP.pdfPosudek oponenta práce153,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PINKAVOVA.pdfPrůběh obhajoby práce26,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2048

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.