Název: Etapová dlouhodobá hra jako motivační prostředek v programu školy v přírodě
Další názvy: Long-stage game as a motivational device of school program in the nature
Autoři: Tolarová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Kotlár, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2050
Klíčová slova: motivace;škola v přírodě;etapová hra
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;school in nature;lon-stage game
Abstrakt: Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku motivace u dětí, a tvorby dlouhodobých her na škole v přírodě. Hra popisovaná v této bakalářské práci bude následně sloužit k tomu, aby děti byly při hrách aktivní a vhodně tak trávily svůj volný čas jak na škole v přírodě (dále jen švp), tak i mimo školu. Realizace byla provedena v září roku 2011 v ŠvP Sklárně u Žihle, kam jezdí mnoho škol (základní, střední) nejen z blízkého okolí, ale z celých Čech. Dlouhodobá hra Cesta kolem světa za 10 dní byla realizována na 10-ti denní škole v přírodě u dětí ve věku 8-14let, a následně v objektu zůstala pro potřeby dalších škol v přírodě.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor work is focused on problematics of children's motivation and creation of long-term games at School in nature. Game described in my thesis (opět ten samy problém) aims to children activity and teach them to spend full time both at Shool in nature (SiN) and outside of school. Realization was in September of 2011 at SiN Sklárna u Žihle. SiN Sklárna u Žihle is visited both primary school and seconday school not just from nearest surroundings but the whole Czech Rep. The long-term game "Around the world in ten days" was a 10 days long SiN with children of age from 8 to 14. The scenery for the game stayed in area of SiN for other usage.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tolarova.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TOLAROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TOLAROVA OP.pdfPosudek oponenta práce988,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TOLAROVA.pdfPrůběh obhajoby práce60,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2050

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.