Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠellingová, Martina
dc.contributor.authorKlusková, Jana
dc.contributor.refereeFremrová, Vladimíra
dc.date.accepted2015-06-02
dc.date.accessioned2016-03-15T09:09:01Z-
dc.date.available2014-01-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:09:01Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-25
dc.identifier64773
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20504
dc.description.abstractHistoricko-srovnávací práce je zaměřena na vývoj ošetřovatelské péče o pacienty s roztroušenou sklerózou. V první části jsou popsány počátky neurologie v Evropě a následně v Čechách a současně i rozvoj ošetřovatelství. Práce mapuje historický vývoj poznatků o povaze onemocnění, o příčinné souvislosti s faktory vzniku a jejich vliv na nervovou soustavu. Práce klade důraz na změny v přístupu k pacientům a to i v souvislosti s moderní léčbou. Z hlediska ošetřovatelské péče je vyzdvižena role sester v ambulantní péči v oblasti edukace, komunikace a poradenství. V dalších kapitolách jsou popsány sociální aspekty onemocnění, potřeba fyzioterapie a psychoterapie. Rozhovor s pamětníkem přibližuje změny v ošetřovatelské péči ve srovnání s minulostí. V práci jsou shrnuty poznatky o roztroušené skleróze a je možné jich využít ke zkvalitnění péče o nemocné a zlepšení kvality jejich života.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectroztroušená sklerózacs
dc.subjectošetřovatelstvícs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectadherencecs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.titleHistorie a současnost péče o pacienty s roztroušenou sklerózoucs
dc.title.alternativeComparision of care about patients with multiple sclerosis in the past and todayen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe historical comparative thesis is focused on the development of nursing care for patients with multiple sclerosis. In the first part are described beginnings of neurology in Europe and subsequently in Czech country simultaneously with development of nursing. The work maps historical evolution of knowledge of the nature of disease, of the factors involved it in its causation and how it affect the nervous system. The work emphasizes changes in the approach to patients and in connection with modern treatment. From the view of nursing care is pinpointed the role of nurses in ambulatory care of patients in the field of education, communication and consulting. In the next chapters are describes social aspects of disease, needful physiotherapy and psychotherapy. Interviews with witness is approaching changes in nursing care as compared to the past. The aim of thesis is to summarize the findings about multiple sclerosis and describe ways to improve the care for better quality of life of patients.en
dc.subject.translatedmultiple sclerosisen
dc.subject.translatednursingen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedadherenceen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedcomunicationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jana Kluskova.pdfPlný text práce946,85 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kluskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce453,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kluskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce413,91 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kluskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce389,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.