Title: Etapová dlouhodobá hra jako motivační prostředek v programu školy v přírodě
Other Titles: Long-stage game as a motivational device of school program in the nature
Authors: Tolarová, Eliška
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Kotlár, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2050
Keywords: motivace;škola v přírodě;etapová hra
Keywords in different language: motivation;school in nature;lon-stage game
Abstract: Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku motivace u dětí, a tvorby dlouhodobých her na škole v přírodě. Hra popisovaná v této bakalářské práci bude následně sloužit k tomu, aby děti byly při hrách aktivní a vhodně tak trávily svůj volný čas jak na škole v přírodě (dále jen švp), tak i mimo školu. Realizace byla provedena v září roku 2011 v ŠvP Sklárně u Žihle, kam jezdí mnoho škol (základní, střední) nejen z blízkého okolí, ale z celých Čech. Dlouhodobá hra Cesta kolem světa za 10 dní byla realizována na 10-ti denní škole v přírodě u dětí ve věku 8-14let, a následně v objektu zůstala pro potřeby dalších škol v přírodě.
Abstract in different language: My bachelor work is focused on problematics of children's motivation and creation of long-term games at School in nature. Game described in my thesis (opět ten samy problém) aims to children activity and teach them to spend full time both at Shool in nature (SiN) and outside of school. Realization was in September of 2011 at SiN Sklárna u Žihle. SiN Sklárna u Žihle is visited both primary school and seconday school not just from nearest surroundings but the whole Czech Rep. The long-term game "Around the world in ten days" was a 10 days long SiN with children of age from 8 to 14. The scenery for the game stayed in area of SiN for other usage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tolarova.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
TOLAROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
TOLAROVA OP.pdfPosudek oponenta práce988,02 kBAdobe PDFView/Open
TOLAROVA.pdfPrůběh obhajoby práce60,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.