Title: Kvalita života studentů při výskytu Acne vulgaris
Other Titles: Quality of students life with the occurrence of Acne vulgaris
Authors: Fürychová, Nikola
Advisor: Resl, Vladimír
Referee: Holubec, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20521
Keywords: akné- acne vulgaris- životospráva- ošetřovatelské postupy- léčba akné
Keywords in different language: acne- acne vulgaris- diet- nursing procedures- acne therapy
Abstract: První část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky, kde rozebírám definici akné, jaké zasahuje struktury kůže, etiopatogeneze a diagnostice. Dále se věnuji léčbě a ošetřovatelské péči o pleť postiženou akné. Druhá část je zaměřena na míru informovanosti studentů v problematice akné. Dodržování hygienických návyků a výskytu psychických komplikací způsobené onemocněním acne vulgaris.
Abstract in different language: First part of bachelor thesis contains theoretical knowledges, I analyze the definition of acne there, I mention skin structures affected by it, etiopatogenesis and diagnosis. Then, i deal with cure and nursing care for skin affected by acne. The second part is focused on level of awareness of students in problematic of acne. Compliance of hygiene regulations and occurence of psychological complications caused by the disease acne vulgaris.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Nikola Furychova.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Furychova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce573,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Furychova_oponent.pdfPosudek oponenta práce769,05 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Furychova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce401,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.