Název: Zásady realizace intervenčních programů u obézních jedinců
Další názvy: The creation of an individual-adjusted complex intervention program for an obese adult individual
Autoři: Justová, Carmen
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Kalistová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2053
Klíčová slova: intervenční program;obezita;dospělost
Klíčová slova v dalším jazyce: intervention program;obese;adulthood
Abstrakt: Cílem práce je sestavit individuálně přizpůsobený komplexní intervenční program pro vybraného obézního jedince a pozorovat změny. Jedinec byl vybrán na základě předpokladů nutných pro zkoumání naší práce. Byla u něj zjištěna obezita, vadné držení těla, špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu a v dotazníku kvality života proband dosáhl průměrných hodnot. Na základě těchto zjištění a přesně naměřených hodnot mu byl sestaven individuálně přizpůsobený komplexní intervenční program, který trval po dobu 4 měsíců. U sledovaného probanda jsme zaznamenali příznivý vliv programu na jeho celkový stav.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is compilation of a comprehensive individually adapted intervention program for selected obese individual and observing changes. An individual was selected on the basis of the assumptions required for the exploration of our work. Important was his obesity, incorrect posture, bad diet, lack of exercise and in quality of life questionnaire proband reached average values. Based on these findings and precisely measured values we built individually adapted comprehensive intervention program, which lasted for 4 months. We have seen the positive impact on overall condition of our proband.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Carmen_Justova_BP.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JUSTOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce649,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JUSTOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
JUSTOVA.pdfPrůběh obhajoby práce58,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2053

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.