Title: Vliv pracovních podmínek na kvalitu ošetřovatelské péče v psychiatrii
Other Titles: The impact of working conditions on the quality of nursing care in psychiatry
Authors: Poslední, Miroslava
Advisor: Kubešová, Simona
Referee: Langmajerová, Miroslava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20550
Keywords: psychiatrie;pracovní podmínky;zdravotnický personál;kvalita;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: psychiatry;working conditions;medical staff;quality;nursing care
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice pracovních podmínek zdravotnických pracovníků na psychiatrii a jejich vlivu na kvalitu poskytované ošetřovatelské péče. V úvodu teoretické části jsou shrnuta specifika práce zdravotníků na psychiatrii. Dále jsou zde podrobně popsány dílčí oblasti, které celkové pracovní podmínky vytvářejí. Poslední kapitola se zabývá kvalitou péče a faktory, které kvalitu poskytované péče ovlivňují, pozornost je věnována zejména faktorům z oblasti pracovních podmínek. V praktické části jsou analyzovány výsledky průzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat pracovní podmínky zdravotníků v psychiatrické nemocnici a zjistit, jak ovlivňují kvalitu poskytované péče.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the working conditions of the health workers in psychiatry hospital and their impact on the qualitz of nursing care. The introduction of theoretic part is to summarize specifics of health workers in psychiatry. The next chapter describes in detail the partial areas, that create the overal working conditions. The last chapter deals with the quality of care and the faktors that affect the quality of care, attention is paid to the faktors of working conditions. The practical part analyzes the results of an exploratory investigation aimed to map the working conditions of health workers in the psychiatry hospital and see how they affect the quality of care, which is provided there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Miroslava_Posledni_2015.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posledni_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce519,76 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posledni_oponent.pdfPosudek oponenta práce398,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Posledni_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce401,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.