Title: Historie a současný stav vodního záchranářství
Other Titles: History and current status of the water rescue
Authors: Hynek, Jan
Advisor: Šíma, Petr
Referee: Kott, Otto
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20571
Keywords: záchranářství ve světě;Jeroným Řepa;Vodní záchranná služba a Československý červený kříž;první pomoc u vodní plochy;zdravotnické vybavení;integrovaný záchranný systém
Keywords in different language: rescue in world;Jeroným Řepa;Water rescue service and Czechoslovak red cross;first aid at water surface;medical equipment;integrated rescue system
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje historické souvislosti vzniku prvních národních asociací záchranných služeb v Amsterodamu, Londýně a Paříži v 18. st., přes rok 1993, kdy byla v Leuvenu (Belgie) podepsána slučovací smlouva, kterou o rok později schválil sněm představitelů vodních záchranných služeb v Cardiffu (UK). V současné době v rámci ČR působí vodní záchranné služby pod záštitou krajů a jsou v případě potřeby dostupné na vyžádání Integrovaného záchranného systému. V případě ohrožení života (akutního nebezpečí) je vodní záchranná služba koordinována přes KOPIS (Krajské operační a informační středisko HZS kraje), které zorganizuje kompletní podporu daného incidentu.
Abstract in different language: This Bachelor's diploma work include historical connections of rising the firsts national associations of Water Rescue Servises in Amsterodam,London and Paris during 18th century up to 1993 year,when was subscribed at Leuven (Belgium) fuse-pact. This international pact was approved one year later by congres of representatives Water Rescue Services at Cardiff (UK). At Czechia the Water Rescue Services (in the present times) has activity under sponsorship of regional institutions and are accessible on demand Integrated Rescue System in case of requirement. The WRS in distress of life co-ordinates activity over KOPIS/HZS (Regional Operational and information centre of Fire Brigade and Emmergency Health Service West Bohemian Region),which will organize complete support for these incidents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP JH.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hynek VP.pdfPosudek vedoucího práce771,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hynek OP.pdfPosudek oponenta práce391,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hynek.pdfPrůběh obhajoby práce341,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.