Název: Sebeobrana dětí předškolního věku
Další názvy: Selfdefence children of preschool age
Autoři: Průša, Martin
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Kalistová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2062
Klíčová slova: sebeobrana;úpoly;gymnastika;tréninková jednotka;předškolní věk
Klíčová slova v dalším jazyce: self-defense;martial arts;gymnastics;training unit;pre-school age
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce bylo na základě studia odborné literatury a vlastních poznatků z praxe navrhnout metodický postup nácviku sebeobrany u dětí předškolního věku. Navrhnul jsem 10 vzorových tréninkových jednotek pro hlavní část, které se skládají ze dvou částí. Gymnastické a úpolové. Cvičební jednotky by měly být zaměřeny na rozvoj základních pohybových dovedností a schopností s využitím úpolových činností a to hlavně herní formou.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis was a study of literature and our own practical experience to design the methodology of self-defense training for preschool children. I suggested a 10 sample training units for the main part, which consists of two parts. Gymnastics and martial. Training units should be focused on developing basic movement skills and abilities with the use of combat operations, mainly in the form of the game.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sebeobrana deti predskolniho veku.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PRUSA VP.pdfPosudek vedoucího práce646,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PRUSA OP.pdfPosudek oponenta práce998,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PRUSA.pdfPrůběh obhajoby práce65,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2062

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.