Title: Sebeobrana dětí předškolního věku
Other Titles: Selfdefence children of preschool age
Authors: Průša, Martin
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Kalistová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2062
Keywords: sebeobrana;úpoly;gymnastika;tréninková jednotka;předškolní věk
Keywords in different language: self-defense;martial arts;gymnastics;training unit;pre-school age
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo na základě studia odborné literatury a vlastních poznatků z praxe navrhnout metodický postup nácviku sebeobrany u dětí předškolního věku. Navrhnul jsem 10 vzorových tréninkových jednotek pro hlavní část, které se skládají ze dvou částí. Gymnastické a úpolové. Cvičební jednotky by měly být zaměřeny na rozvoj základních pohybových dovedností a schopností s využitím úpolových činností a to hlavně herní formou.
Abstract in different language: The aim of my thesis was a study of literature and our own practical experience to design the methodology of self-defense training for preschool children. I suggested a 10 sample training units for the main part, which consists of two parts. Gymnastics and martial. Training units should be focused on developing basic movement skills and abilities with the use of combat operations, mainly in the form of the game.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sebeobrana deti predskolniho veku.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
PRUSA VP.pdfPosudek vedoucího práce646,21 kBAdobe PDFView/Open
PRUSA OP.pdfPosudek oponenta práce998,19 kBAdobe PDFView/Open
PRUSA.pdfPrůběh obhajoby práce65,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2062

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.