Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKnappová, Věra
dc.contributor.authorHemzáčková, Petra
dc.contributor.refereeBenešová, Daniela
dc.date.accepted2012-08-28
dc.date.accessioned2013-06-19T06:24:37Z
dc.date.available2011-09-25cs
dc.date.available2013-06-19T06:24:37Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-13
dc.identifier50141
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2063
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývala problematikou pohybové intervence dětí mladšího školního věku s poruchou autistického spektra. Cílem mé bakalářské práce bylo najít a ověřit vhodné intervenční přístupy z hlediska pohybové aktivity pro děti s poruchou autistického spektra. Tento cíl se nám podařilo částečně splnit, jelikož projekt dále pokračuje. Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a praktickou část. Jednotlivé kapitoly jsou shrnuty shrnu v kapitole resumé. Předmětem našeho snažení, najít a ověřit vhodné intervenční přístupy, byly děti mladšího školního věku z občanského sdružení PROCIT.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectautismuscs
dc.subjectpohybová intervencecs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjecthrubá motorikacs
dc.titlePohybová intervence u dětí mladšího školního věku s poruchou autistického spektracs
dc.title.alternativePhysical intervention school age children with autistic spectrum disorderen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor´s degrese dealt with the issue of physical intervention school age children with autism spectrum disorder. The aim of my Bachelor´s degrese was to find and verify appropriate intervention approaches in terms of physical activity for children with autism spectrum disorder. This goal, we managed to partially fulfill, since the project continues. The Bachelor´s degrese is divided into theoretical and practical part. Each chapter is summarized in chapter summarize resume. The object of our efforts to find and check the appropriate intervention approaches, the school children of the civic association Feelen
dc.subject.translatedautismen
dc.subject.translatedphysical intervetionnen
dc.subject.translatedschool ageen
dc.subject.translatedgross motor skillsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petra Hemz-BP.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
HEMZACKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce115,45 kBAdobe PDFView/Open
HEMZACKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce208,37 kBAdobe PDFView/Open
HEMZACKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce28,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.