Title: Studium environmentálních vlivů na měření supravodivého gravimetru na Geodetické observatoři Pecný
Other Titles: Study of environmental effects on superconducting gravimeter at Geodetic observatory Pecný
Authors: Vaľko, Miloš
Advisor: Novák, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20643
Keywords: supravodivý gravimetr;hydrologický signál;variace atmosférického tlaku;spektrogram;funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti;sgnoise.
Keywords in different language: superconducting gravimeter;hydrological signal;atmospheric pressure variation;spectrogram;probability density function;sgnoise.
Abstract: V předložené práci byly vyvíjené a dále rozširovány metody pro odstánění environmentálních vlivů, zejména vliv variace atmosférických hmot a vliv variace hydrologických hmot. Tyto postupy byly vyvíjené a testovány pro geodetickou observatoř Pecný, která je detašovaným pracovištěm Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. Důvod pro studium těchto vlivů je komplexní odstránění signálů z výsledků gravimetrického měření, které přímo nesouvisí s dynamikou zemského povrchu a které by mohly vést ke špatné interpretaci výsledků tíhových měření. Tyto residuální časové řady mohou také sloužit jako vstupy pro další modelování v geofyzice a geodynamice. Značná část práce je také věnována spektrálnímu studiu a vizualizaci residuálního šumu. Za týmto účelem bylo vytvořena webová služba SGNoise.
Abstract in different language: In the presented thesis methods for reduction of environmental effects were developed and improved. These algorithms were applied for Geodetic observatory Pecný, which is part of Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography (RIGTC). Main purpose for those studies was complex removing of corresponding signals from superconducting gravimeter. Insufficient removing of environmental signals can lead to wrong interpretation of Earth´s surface deformation. Residual time series of gravity can be also input information for advanced modelling in geophysics or geodynamics. Large part of thesis is was devoted for study and visualization of residuals of residual signal in the time and frequency domain. For this purpose was web-based interface SGNoise developed and maintained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Milos_Valko.pdfPlný text práce10,29 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek ODP-valko.pdfPosudek oponenta práce4,45 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-protokol ODP-valko.pdfPrůběh obhajoby práce841,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.