Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSchlegel, Miloš
dc.contributor.authorGoubej, Martin
dc.date.accepted2015-05-18
dc.date.accessioned2016-03-15T09:11:04Z-
dc.date.available2010-09-01cs
dc.date.available2016-03-15T09:11:04Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-01-06
dc.identifier64450
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20647
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou řízení pohybu elektromechanických systémů s kmitavou dynamikou způsobenou poddajností poháněné soustavy. Cílem je vyvinout efektivní a spolehlivé algoritmy pro automatickou identifikaci systému a návrh robustního regulátoru použitelné pro široké spektrum průmyslových aplikací sysémů řízení pohybu. Dosažené teoretické výsledky jsou popsány ve třech sekcích věnovaných automatické identifikaci, pasivnímu tlumení vibrací s použitím metody tvarování vstupní veličiny a aktivního zpětnovazebního tlumení. Použití navržených metod je demonstrováno řadou numerických simulací a experimentálních výsledků.cs
dc.format304 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoencs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectřízení pohybucs
dc.subjecttlumení vibracícs
dc.subjectautomatická identifikacecs
dc.subjectautomatické nastavení regulátorucs
dc.subjectrobustní řízenícs
dc.subjectpružné mechanické systémycs
dc.subjectpoddajné mechanické soustavycs
dc.subjectmechatronikacs
dc.subjectřízení pohonůcs
dc.titleRobustní řízení pohybu pružných elektromechanických soustavcs
dc.title.alternativeRobust motion control of flexible electromechanical systemsen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main topic of the thesis is a problem of motion control of electromechanical systems with oscillatory dynamics caused by a mechanical compliance of the driven load. The goal is to develop effective and reliable algorithms for automatic system identification and robust controller synthesis applicable to a wide range of industrial motion control systems. Achieved theoretical results are described in three distinct sections devoted to automatic identification, passive vibration damping using input shaping method and active feedback vibration control. Numerical simulations and experimental results demonstrate successful employment of the developed methods.en
dc.title.otherRobustní řízení pohybu pružných elektromechanických soustavcs
dc.subject.translatedmotion controlen
dc.subject.translatedvibration controlen
dc.subject.translatedautomatic identificationen
dc.subject.translatedautomatic controller tuningen
dc.subject.translatedrobust controlen
dc.subject.translatedcompliant mechanical systemsen
dc.subject.translatedflexible mechanicsen
dc.subject.translatedmechatronicsen
dc.subject.translatedelectrical drive controlen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis_final_mgoubej.pdfPlný text práce17,98 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudky-odp-goubej.pdfPosudek oponenta práce9,83 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-protokol-odp-goubej.pdfPrůběh obhajoby práce953,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.