Title: Default mode network a endogenní aktivita mozku: Metodologickofilosofická analýza
Other Titles: Default Mode Network and Endogenous Brain Activity: Methodological-philosophical analysis
Authors: Havlík, Marek
Referee: Hvorecký, Juraj
Nekovářová, Tereza
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20681
Keywords: default mode network;endogenní aktivita mozku;neurověda;aktivace;deaktivace;reaktivní paradigma;cerebrální lokalizace;konektivita;lokalizace;teorie vědy;vědomí
Keywords in different language: default mode network;endogenous brain activity;neuroscience;activation;deactivation;reactive paradigm;cerebral localization;connectivity;localization;theory of science;consciousness
Abstract: Cílem této disertační práce je předložit uspokojivou metodologickofilosofickou analýzu nedávno objevené neurální sítě mozku DMN a s ní související endogenní aktivity. Disertační práce se také ve velké míře věnuje historii a teorii neurovědy, jelikož v tomto objevu spatřuje velkou vědeckou revoluci. Práce je koncipována do několika dílčích kapitol, v nichž se autor věnuje konkrétním tématům, které s endogenní aktivitou mozku úzce souvisí. Jedná se například o interpretace endogenní aktivity, její využití pro zkoumání vědomí a metodické otázky testování této neurální aktivity.
Abstract in different language: The main goal of this work is philosophical and methodological analysis of DMN and related endogenous activity. This thesis also focuses extensively on the history and theory of neuroscience, because this discovery is considered to be a massive scientific revolution. The work is divided into several chapters in which author deals with specific issues that are closely related to the endogenous brain activity. These issues include mental interpretations of endogenous activity, use of endogenous activity for exploring of consciousness and also methodological questions about testing this type of neural activity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Havlik-Hvorecky.pdfPosudek vedoucího práce76,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Havlik-Nekovarova.pdfPosudek oponenta práce78,45 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Havlik-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce18,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.