Title: Rozvoj rychlostních schopností u dětí mladšího a středního školního věku
Other Titles: Growth speed abilities with children primary and secondary school age
Authors: Sokol, Lukáš
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2072
Keywords: mladší školní věk;střední školní věk;rychlostní schopnosti;effect size index;pohybové hry
Keywords in different language: junior school age;middle school age;speed skills;effect size index;sports games
Abstract: V této bakalářské práci jsem se pokusil vybrat hry na rozvoj rychlostních schopností vhodné pro skupinu dětí ve věkové katgorii mladšího a středního školního věku. Effect size index mi umožnil porovnat výsledky vstupního a výstupního testování. Ukázal mi vhodné zařazení pohybových činností do téninkového programu mladého sportovce.
Abstract in different language: In this graduation thesis I tried to choose some games, which could help develop the speed skills. this games are suitable for a group of children in junior and middle school age. The difference beetwen the results in input and output speed skills testing by indicator effect size index, used was sufficient. i infer from that my proposal for inclusion of locomotive games into the young sportsmans.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lukassokol.pdfPlný text práce554,68 kBAdobe PDFView/Open
SOKOL VP.tifPosudek vedoucího práce6,28 MBTIFFView/Open
SOKOL OP.tifPosudek oponenta práce6,6 MBTIFFView/Open
SOKOL.tifPrůběh obhajoby práce3,14 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.