Název: Rozvoj rychlostních schopností u dětí mladšího a středního školního věku
Další názvy: Growth speed abilities with children primary and secondary school age
Autoři: Sokol, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2072
Klíčová slova: mladší školní věk;střední školní věk;rychlostní schopnosti;effect size index;pohybové hry
Klíčová slova v dalším jazyce: junior school age;middle school age;speed skills;effect size index;sports games
Abstrakt: V této bakalářské práci jsem se pokusil vybrat hry na rozvoj rychlostních schopností vhodné pro skupinu dětí ve věkové katgorii mladšího a středního školního věku. Effect size index mi umožnil porovnat výsledky vstupního a výstupního testování. Ukázal mi vhodné zařazení pohybových činností do téninkového programu mladého sportovce.
Abstrakt v dalším jazyce: In this graduation thesis I tried to choose some games, which could help develop the speed skills. this games are suitable for a group of children in junior and middle school age. The difference beetwen the results in input and output speed skills testing by indicator effect size index, used was sufficient. i infer from that my proposal for inclusion of locomotive games into the young sportsmans.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
lukassokol.pdfPlný text práce554,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SOKOL VP.tifPosudek vedoucího práce6,28 MBTIFFZobrazit/otevřít
SOKOL OP.tifPosudek oponenta práce6,6 MBTIFFZobrazit/otevřít
SOKOL.tifPrůběh obhajoby práce3,14 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2072

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.