Title: Hrady s obvodovou zástavbou v Čechách
Other Titles: Castles with Peripheral Built-up Areas in Bohemia
Authors: Sieger, Vlastislav
Advisor: Hložek, Josef
Referee: Gersdorfová, Zlata
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20721
Keywords: hrady;obvodová zástavba;čechy;typologie
Keywords in different language: castles;peripheral built-up area;bohemia;typology
Abstract: Tato práce zhodnocuje hrady s obvodovou zástavbou v Čechách v širším slova smyslu. S tím velmi úzce souvisí otázka typologického třídění hradů. Jsou zde nastíněny možnosti typologie a to nejen u hradů s bvodovou zástavbou. Blíže jsou zde popsány a porovnány dva hrady. Dále jsou zde pojednány jak moravské hrady, tak hrady zahraniční a jejich možné vzájemné souvislosti.
Abstract in different language: This study evaluates the castles with Peripheral Built-up Areas in Bohemia in a broader sense. With the closely related question typological classification castles. It outlines options typology, not only in castles with Peripheral Built-up Areas.In detail are described and compared two castles.Further there are discussed as Moravian castles, so castles and foreign countries and their possible relation to one another.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP, Vlastislav Sieger.pdfPlný text práce10,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek-Vedouci prace.PDFPosudek vedoucího práce154,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek-Oponent.pdfPosudek oponenta práce218,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce20,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.