Title: Poloha "Na Baště" a její vztah ke hradu Cornštejn
Other Titles: Position "Na Baště" and its relation to Cornštejn castle
Authors: Sýkora, Martin
Advisor: Kaňka, Jan
Referee: Hložek, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20722
Keywords: hrad;cornštejn;obléhací tábor;15. století;dyje;utrakvismus
Keywords in different language: castle;cornštejn;siege camp;15th century;thaya;utraquism
Abstract: Práce se zabývá obléhacími pracemi spojenými s dobýváním hradu Cornštejn v letech 1464 až 1465. Významnou roli pro pochopení jejich průběhu hraje poloha "Na Baště", která mohla sloužit jako předsunuté opevnění hradu, ale také jako výhodné palebné postavení. Při řešení problematiky je přihlédnuto k výpovědi písemných pramenů, archeologických nálezů.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis examines siege works connected to siege of the Cornštejn castle in 1464 and 1465. Important role, to understand process of campaign, is played by the position "Na Baště", which could have been used either as fortification of the castle or as strategic position for siege engines. Impact of historical resources and archaeological artefacts is considered in order to contribute this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Sykora.pdfPlný text práce8,99 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek-Vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce102,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek-Oponent.PDFPosudek oponenta práce952,86 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce16,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.