Title: Novověká keramika z trauttmansdorffského paláce Praha – Hradčany
Other Titles: Postmedieval pottery from trauttmansdorff palace Prague – Hradčany
Authors: Swatzina, Martin
Advisor: Čapek, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20731
Keywords: trauttmansdorffský palác;keramika;novověk;shluková analýza
Keywords in different language: trauttmansdorff palace;pottery;postmedieval;clustering anylysis
Abstract: V diplomové práci bude proveden rozbor novověké keramiky na základě několika vybraných keramických souborů z archeologického výzkumu z Trauttmansdorfského paláce v Praze. V rámci práce budou pomocí formalizované deskripce a jejího syntetického vyhodnocení řešeny otázky týkající se typologie, morfologie a technologie novověké keramiky. S přihlédnutím k podobným souborům novověké keramiky v Praze bude vytvořena její relativní chronologie. Novověká keramika bude zasazena do širšího kontextu vývoje novověké keramické produkce v Praze a jejím zázemí.
Abstract in different language: In this thesis will be analyzed Modern Ceramics based on a few selected files from ceramic Archaeological research of Trauttmansdorfského Palace in Prague. As part of the work will be formalized through a description of Synthetic evaluation addressed issues relating to the typology, morphology and technology of modern ceramics. Taking into account similar files Modern Ceramics in Prague will be created its relative chronology. Modern Ceramics will be planted in the broader context of the development of modern ceramic production in Prague and its hinterland.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Swatzina, Novoveka keramika z Trauttmansdorffskeho palace Praha - Hradcany, 2015, Archeologie..pdfPlný text práce12,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek-Vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce795,39 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek-Oponent.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce225,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.