Title: Problematika bolestivých beder v triatlonu
Other Titles: Problems of Loin Ache in Triathlon
Authors: Trapp, Lukáš
Advisor: Bursová, Marta
Referee: Šrámková, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2074
Keywords: bederní páteř;protahování;triatlon
Keywords in different language: lumbar spine;stretching;traitlon
Abstract: Má bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bolestivých beder v triatlonu. Práce je rozdělena do dvou částí. V písemné teoretické části se zabývám charakteristikou a základním rozdělením triatlonu do jednotlivých závodních skupin. Také je zde podrobněji rozebrána bederní část páteře, na kterou je práce zaměřena. V druhé praktické části práce, která je obsahem multimediálního DVD jsem se zabýval vytvořením souboru cviků, které slouží k nápravě a redukci svalových dysbalancí v oblasti bederní páteře. Cviky jsou doplněny o fotodokumentaci a popis pro jednodušší orientaci a práci s nimi.
Abstract in different language: My bachelor work focused on the problem of having painful Loins during triatlon. The work is divided into two parts. The written part theoreticly deals with the charakteristic and basic division of triatlon into racing groups. The objective of the work is to present the loin part of backbone in details. The second part, is content being registren on an interactive DVD, shows a set of exercises aiming the correction and reduction of muscle non-balance in the loin part of backbone. Both parts are completed by photographs and a description to simplify the orientation and the way to use them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Trapp.pdfPlný text práce572,95 kBAdobe PDFView/Open
TRAPP VP.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
TRAPP OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
TRAPP.pdfPrůběh obhajoby práce29,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.