Název: Problematika bolestivých beder v triatlonu
Další názvy: Problems of Loin Ache in Triathlon
Autoři: Trapp, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Bursová, Marta
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2074
Klíčová slova: bederní páteř;protahování;triatlon
Klíčová slova v dalším jazyce: lumbar spine;stretching;traitlon
Abstrakt: Má bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bolestivých beder v triatlonu. Práce je rozdělena do dvou částí. V písemné teoretické části se zabývám charakteristikou a základním rozdělením triatlonu do jednotlivých závodních skupin. Také je zde podrobněji rozebrána bederní část páteře, na kterou je práce zaměřena. V druhé praktické části práce, která je obsahem multimediálního DVD jsem se zabýval vytvořením souboru cviků, které slouží k nápravě a redukci svalových dysbalancí v oblasti bederní páteře. Cviky jsou doplněny o fotodokumentaci a popis pro jednodušší orientaci a práci s nimi.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor work focused on the problem of having painful Loins during triatlon. The work is divided into two parts. The written part theoreticly deals with the charakteristic and basic division of triatlon into racing groups. The objective of the work is to present the loin part of backbone in details. The second part, is content being registren on an interactive DVD, shows a set of exercises aiming the correction and reduction of muscle non-balance in the loin part of backbone. Both parts are completed by photographs and a description to simplify the orientation and the way to use them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Trapp.pdfPlný text práce572,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TRAPP VP.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TRAPP OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TRAPP.pdfPrůběh obhajoby práce29,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2074

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.