Title: Mé místo je tento svět
Other Titles: My place is this world
Authors: Fröhlich, Matěj
Advisor: Tolar, Benedikt
Referee: Beránek, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20741
Keywords: taušírování;hory;mosaz;železo;svět;čára
Keywords in different language: inlaying;mountains;brass;iron;world;line
Abstract: Při vytváření své práce jsem se zaměřil na objekt určený do veřejného prostoru. Socha je obdelník o rozměrech 200 x 100 centimetrů stojící na kratší ze stran. Její hlavní dominantou je 19 svislých čar vytvořených taušírovací technikou. Dílo se skládá pouze z jedné části. Finální práce je umístěna v bažinatém terénu mezi trsy rákosu.
Abstract in different language: When I creating my work I focused on object intended for public space. The statue is a rectangle measuring 200 x 100 cm and standing on the shorter sides. Its main landmark is the 19 vertical lines created in inlay technique. Work consists of one part only. The final work is located in the marshy ground between clumps of reeds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Frohlich.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-FROHLICH.pdfPosudek vedoucího práce133,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-FROHLICH.pdfPosudek oponenta práce153,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-FROHLICH.pdfPrůběh obhajoby práce117,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.