Title: Ženský fenomén ve výtvarném umění 20. století, sebereflexe a způsob prezentace
Other Titles: The feminine phenomenon in the visual art of the 20th century, self-reflexion and self-presentation
Authors: Vaněčková, Evelína
Advisor: Ogoun, Aleš
Referee: Dopitová, Milena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20755
Keywords: malba;ženy;hygiena;vesmír;intimita
Keywords in different language: painting;woman;hygiene;space;intimity
Abstract: Téma mé bakalářské práce je Ženský fenomén ve výtvarném umění. Série 12 obrazů se zabývá vesmírem, životem v něm a primárně hygienou na mezinárodní vesmírné stanici. Na obrazech jsem pracovala na umělecké rezidenci v galerii Vestředu. Do práce jsem předala všechny znalosti o této problematice, které jsem během tvorby získala.
Abstract in different language: The paintings named "Hygiene in space" originates in the topic of Female fenomene in fine arts. Output of my bachelor thesis are twelve paintings. All of these paintings are about space. I have chosen this topic because of my enthusiasm for space, mainly living in space. Unviverse is very attractive for its mystery and human kind cant get enaugh of resarch. I made these paintings in the rezidence in gallery Vestředu and then partly at school. I tried to componate every important knowledge into the paintings, which I had gradually gained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_vaneckova_evelina.pdfPlný text práce10,88 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-VANECKOVA.pdfPosudek vedoucího práce137,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-VANECKOVA.pdfPosudek oponenta práce215,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-VANECKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce107,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.