Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book - The Ilustrated Viticulture for apprentices
Authors: Gregorová, Kristýna
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Ogoun, Aleš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20771
Keywords: autorská kniha;ilustrace;vinohradnictví;vinohrad;naučná literatura;hrozen;víno
Keywords in different language: author´s book;illustration;viticulture;vineyard;nonfiction;grape;wine
Abstract: Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila autorskou knihu s názvem Ilustrované vinohradnictví pro začátečníky. Mým cílem bylo vytvořit neobvyklou odbornou publikaci o vinohradnictví. Specifickými charakteristickými znaky mé knihy jsou technologická řešení a technika ilustrací - malování červeným vínem.
Abstract in different language: As a theme of my bachelor thesis I chose Author's book. The topic is The Ilustrated Viticulture for Apprentices. My goal was to create an unconventional nonfiction about viticulture. Particular attributes of my book are technology solutions and technique of illustrations - painting by red wine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace - text.pdfPlný text práce8,79 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-GREGOROVA.pdfPosudek vedoucího práce126,03 kBAdobe PDFView/Open
oponent-GREGOROVA.pdfPosudek oponenta práce122,87 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-GREGOROVA.pdfPrůběh obhajoby práce93,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.