Title: Autorská ilustrovaná kniha na pomezí ilustrace a komiksu
Other Titles: Authorial illustration book - where illustration and comics converge
Authors: Villinová, Kateřina
Advisor: Šlajch, Václav
Referee: Soukupová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20783
Keywords: autorská kniha;paměti;příběhy;dětství;ilustrace;barevný linoryt
Keywords in different language: authorial book;memoirs;stories;childhood;illustration;colour linocut
Abstract: O vlásek je autorská ilustrovaná kniha. Textovou část tvoří 12 pravdivých příběhů, které ve svých dětských letech prožil můj děda v době během a po 2. světové válce. V těchto příbězích se děda vždy dostane do velice nebezpečné situace, ze které vyvázne jen o vlásek. Toto společné téma všech příběhů mi bylo inspirací k pojmenování knihy názvem O vlásek. Kniha obsahuje 20 celostránkových ilustrací, z nichž 3 jsou dvojstránkové a zbytek jednostránkový. Ilustrace byly vytvořeny technikou barevného linorytu.
Abstract in different language: O vlásek is an illustrated authorial book. The textual part composes of 12 true stories experienced by my grandfather in his childhood during and after the Second World War. In those stories, my grandfather finds himself in various dangerous situations from which he always escapes just by a hairbreadth. This mutual topic of all stories acted as an inspiration for the book's title O vlásek. The book incorporates 20 full-page illustrations from which 3 are double-sided and the rest is one-sided. I have used a printmaking technique of colour linocut.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Katerina Villinova.pdfPlný text práce58,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-VILLINOVA.pdfPosudek vedoucího práce128,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-VILLINOVA.pdfPosudek oponenta práce116,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-VILLINOVA.pdfPrůběh obhajoby práce109,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.