Title: Linořez a linoryt v ilustraci
Other Titles: The linocut in illustrations
Authors: Javorská, Aneta
Advisor: Axmann, Mikoláš
Referee: Šlajch, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20787
Keywords: ilustračni materál;linoryt;linořez;atmosféra;barevnost;režim světla;den či noc;rytmus řazení
Keywords in different language: ilustrative material;linocut;atmosphere;colors;light regime;day or night;shifting rhythm
Abstract: Vytvořila jsem ilustrační materiál ke knize "Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel" od Jonase Jonassona. Využila jsem grafické techniky linorytu a linořezu. Grafických listů vzniklo 17. Tisk jsem většinou prováděla soutiskem tří barev. U tří ilustrací pouze jednou barvou. Ilustrace jsou jednostránkové a dvoustránkové. Důraz jsem kladla na barevnost a režim světla.
Abstract in different language: I created illustrative material for the book " The hunred-year-old man, who climbed out the window and disappeared" by Jonas Jonasson. I used the graphic technique linocut. I created 17 graphic prints.I uses the techigue of a co-print in 3 colors. Three illustrations are only in one color.Ilustrations are einfluv full page ob double page. I put emphasis on colors and light regime.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace pdf tisk.pdfPlný text práce41,35 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-JAVORSKA.pdfPosudek vedoucího práce184,36 kBAdobe PDFView/Open
oponent-JAVORSKA.pdfPosudek oponenta práce113,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-JAVORSKA.pdfPrůběh obhajoby práce107,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.