Název: Použití indikátorů technické analýzy v extrémních podmínkách
Další názvy: The use of technical analysis indicators in extreme conditions
Autoři: Klíma, Richard
Vedoucí práce/školitel: Marek, Patrice
Oponent: Šedivá, Blanka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2079
Klíčová slova: technická analýza;technické indikátory;extrémní propady burzy;burzovní krachy;klouzavé průměry;Dow Jones industrial average
Klíčová slova v dalším jazyce: technical analysis;technical indicators;extreme stock market crashes;moving averages;Dow Jones industrial average
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá použitím technické analýzy při extrémních burzovních propadech. V práci jsou popsány základní poznatky o technické analýze. Dále jsou vysvětleny a ukázány některé technické indikátory na extrémním propadu. Práce se též zabývá popsáním největších burzovních propadů. V poslední kapitole jsou aplikované vybrané technické indikátory na index Dow Jones Industrial Average od roku 1946 po současnost. Je provedena optimalizace indikátorů s cílem najít nejvyšší zhodnocení vložené investice.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on using technical analysis during extreme stock market crashes. The thesis contains basic description of technical analysis. Thereafter there is a presentation and illustration of some technical indicators. There is shown description of the biggest stock market crashes. In the last chapter there is an application of chosen technical indicators on the Dow Jones Industrial Average index from 1946 to the present. We present an optimization of technical indicators with the goal to find the highest yield from the initial investment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Klima.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Klima.pdfPosudek vedoucího práce125,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Klima.pdfPosudek oponenta práce115,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_klima.pdfPrůběh obhajoby práce36,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2079

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.