Title: Šablonový tisk v ilustraci
Other Titles: Stencil print in the illustration
Authors: Tomková, Kateřina
Advisor: Axmann, Mikoláš
Referee: Kocman, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20791
Keywords: ilustrace;šablonový tisk;dětská literatura;příšerka;dobrodružství
Keywords in different language: illustration;stencil print technique;literature for children;monster;adventures
Abstract: Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila soubor 19ti ilustrací, který je realizovaný technikou šablonového tisku. Jedná se o soutisk více barev ze šablon vyřezaných do folie. Literární předlohou se mi stal příběh o příšerkách určený pro děti napsaný mojí spolužačkou Luckou Peškovou. Jedná se o 15 krátkých příběhů inspirovaných našimi zážitky z dětství. Hlavní dva hrdinové nazvaní Akšilka a Ňuk spolu podnikají různá dobrodružství.
Abstract in different language: As a subject matter of my bachelor thesis I chose the set of 19 illustrations, which is realized by stencil print technique. It is a trapping of more colors from templates cut from foil. Literary model for me became a story designed for kids about monsters which was written by my schoolmate Lucie Pešková. The story consist from 15 short tales inspired by our experiences from our childhood. Two main characters called Akšilka and Ňuk experience many different adventures together.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka prace.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-TOMKOVA.pdfPosudek vedoucího práce179,75 kBAdobe PDFView/Open
oponent-TOMKOVA.pdfPosudek oponenta práce109,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-TOMKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce119,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.