Title: Šablonový tisk v ilustraci
Other Titles: Stencil print in illustration
Authors: Unzeitigová, Terezie
Advisor: Axmann, Mikoláš
Referee: Kocman, Bedřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20793
Keywords: šablonový tisk;site specific;fotogramy;instalace;ruční vozík;přenosný animační přístroj;fotografický papír;projekce
Keywords in different language: stencil printing;site specific;photograms;installation;handcart;portable animation pack;photographic paper;projection
Abstract: Práce se zabývá různými podobami světelné šablony a projekce: fotogramy, zachycením promítnutého obrazu v kontextu architektury... Přesahuje do animace, site specific a objektu. Součástí výstupu - instalace - jsou fotogramy, fotodokumentace akce ve veřejném prostoru, přenosný animační přístroj, pojízdné obydlí, fotodokumentace akce s tímto vozíkem a krátká animace. Hlavními tématy jsou návody, podomácku vyrobené přístroje, soukromí a animace.
Abstract in different language: The project considers different kinds of light stencil and projection: photograms, recording the projected image within architecture or public space... The work also touches the animation, site specific and object fields. The photograms, photographic documentation of the action in public space, the Portable Animation Pack, mobile shelter and photos of an action made with it and a short animation are parts of the final installation. The main topics are manuals, home made machines, intimity and animation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP TC FINAL kompr.pdfPlný text práce567,31 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-UNZEITIGOVA.pdfPosudek vedoucího práce187,91 kBAdobe PDFView/Open
oponent-UNZEITIGOVA.pdfPosudek oponenta práce124,22 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-UNZEITIGOVA.pdfPrůběh obhajoby práce113,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.