Title: VIZUÁLNÍ STYL GALERIE
Other Titles: VISUAL STYLE OF GALLERY
Authors: Tripalová, Marie Magdaléna
Advisor: Fišerová, Kristýna
Referee: Steker, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20806
Keywords: vizuální styl;nezisková organizace;ukradená galerie;koncept;obraz;logo;plakáty;tiskoviny;reklamní předměty
Keywords in different language: unified visual style;nonprofit organization;stolen gallery;concept;picture;logo;posters;stationery;promotional items
Abstract: Výsledkem mé práce je nový vizuální styl Ukradené Galerie. Pro galerii jsem vytvořila souhrn prací do kterého patří: logo, plakáty, propagační tiskoviny, vizitky, dopisní papír s obálkou a v neposlední řadě pár reklamních předmětů. Hlavní částí vizuální identity tvoří logo, které je navržené tak, aby bylo originální a stalo se silným a zapamatovatelným prvek pro Ukradenou Galerii.
Abstract in different language: The result of my work is the new visual style of The Stolen Gallery. For the gallery I created a summary of the work to which belongs: the logo, the posters, the promotional printings, the business cards, the letter paper with the envelope and of course, few promotional items. Main part of the visual identity creates the logo, which is designed in the way to be original and to become a strong and unforgetable element for The Stolen Gallery.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tripalova.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-TRIPALOVA.pdfPosudek vedoucího práce179,87 kBAdobe PDFView/Open
oponent-TRIPALOVA.pdfPosudek oponenta práce115,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-TRIPALOVA.pdfPrůběh obhajoby práce142,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.