Název: Analytické a experimentální vyšetřování vlastností nelineárních obyčejných diferenciálních rovnic
Další názvy: Analytical and experimental study of properties of nonlinear ordinary differential equations
Autoři: Dadáková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Matas, Aleš
Oponent: Holubová, Gabriela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2081
Klíčová slova: nelineární diferenciální rovnice;existence řešení;jednoznačnost řešení;atraktor
Klíčová slova v dalším jazyce: nonlinear differential equation;existence of solution;uniqueness of solution;attractor
Abstrakt: Cílem práce je vyšetřit co nejširší spektrum vlastností řešení zadané nelineární obyčejné diferenciální rovnice v závislosti na reálném parametru. Zabýváme se tak existencí a jednoznačností řešení, jeho omezeností, existencí atraktoru atp. Prostředkem k tomu jsou numerické experimenty společně s využitím analytických metod.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to describe properties of nonlinear ordinary differential equation with real parametr. We study existence and uniqueness of solution, its boundary, existence of attractor, etc. using numerical experiments and analytical methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Dadakova.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_dadakova.pdfPosudek vedoucího práce185,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_dadakova.pdfPosudek oponenta práce99,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_dadakova.pdfPrůběh obhajoby práce34,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2081

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.