Title: Analytické a experimentální vyšetřování vlastností nelineárních obyčejných diferenciálních rovnic
Other Titles: Analytical and experimental study of properties of nonlinear ordinary differential equations
Authors: Dadáková, Tereza
Advisor: Matas, Aleš
Referee: Holubová, Gabriela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2081
Keywords: nelineární diferenciální rovnice;existence řešení;jednoznačnost řešení;atraktor
Keywords in different language: nonlinear differential equation;existence of solution;uniqueness of solution;attractor
Abstract: Cílem práce je vyšetřit co nejširší spektrum vlastností řešení zadané nelineární obyčejné diferenciální rovnice v závislosti na reálném parametru. Zabýváme se tak existencí a jednoznačností řešení, jeho omezeností, existencí atraktoru atp. Prostředkem k tomu jsou numerické experimenty společně s využitím analytických metod.
Abstract in different language: The aim of this work is to describe properties of nonlinear ordinary differential equation with real parametr. We study existence and uniqueness of solution, its boundary, existence of attractor, etc. using numerical experiments and analytical methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dadakova.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
PV_dadakova.pdfPosudek vedoucího práce185,59 kBAdobe PDFView/Open
PO_dadakova.pdfPosudek oponenta práce99,06 kBAdobe PDFView/Open
P_dadakova.pdfPrůběh obhajoby práce34,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.