Title: Multimediální prezentace firmy
Other Titles: Multimedia presentation of a company
Authors: Kováříková, Marie
Advisor: Morávek, Jan
Referee: Jiřičková, Ditta
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20822
Keywords: multimédia;grafický design;jednotný vizuální styl;logo;animace;web design;video;fotografie;ekologie;ekofarmy
Keywords in different language: multimedia;graphic design;corporate design;logo;animation;web design;video;photography;ecology;organic farms
Abstract: Navrhla jsem nový corporate design pro společnost zabývající se ekologickým zemědělstvím. Hledala jsem takové řešení, které by vhodně reprezentovalo firemní image a přímo oslovilo potenciální zákazníky. Snažila jsem se propojit všechny prvky multimediálního designu v jednom projektu. Vytvořila jsem logo, grafický manuál, vizitky, animaci loga, propagační fotografie, web design a prezentační video.
Abstract in different language: I designed a new corporate identity for a company dealing with organic farming. I was looking for a solution that would represent the company image properly and reach potential customers directly. I tried to connect all aspects of multimedia design in a single project. I created a logo, a graphic manual, business cards, an animation of logo, advertising photographs, web design and a promotional video.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_kovarikova.pdfPlný text práce7,35 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kovarikova_v.pdfPosudek vedoucího práce137,78 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kovarikova_o.pdfPosudek oponenta práce124,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kovarikova.pdfPrůběh obhajoby práce163,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20822

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.