Title: Video
Other Titles: Video
Authors: Sidorová, Michaela
Advisor: Morávek, Jan
Referee: Aubrecht, Vojtěch
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20827
Keywords: voda;zuby;kosti;stroj;film;video;fobia;strach
Keywords in different language: water;teeth;bones;machine;film;stort film;fear;phobia
Abstract: Toto dielo zobrazuje moje nevšedné strachy a fóbie, s ktorými sa každodenne stretávam a musím sa im naučiť čeliť. Cieľom mojej práce bolo teda zozbierať tie najviac neopodstatnené strachy z konkrétnych nebezpečenstiev, ktoré sú pre iných nepochopiteľné. Rozhodla som sa tieto problémy znázorniť formou videa s príslšným zvukom a čo najviac abstraktne znázorniť moj pocit pri danom prežitku.
Abstract in different language: This unusual work shows my fears and phobias, with which I live every day, and must learn to face them. The aim of my work was therefore to collect the most unfounded fears of specific hazards that are incomprehensible to others. I decided to show this issues in form of video, with particular sound. I tried as much as possible show my feelings in the abstract way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-michaelasidorova-finaltxt.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sidorova_v.pdfPosudek vedoucího práce145,58 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sidorova_o.pdfPosudek oponenta práce175,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sidorova.pdfPrůběh obhajoby práce127,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20827

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.