Title: EKOLOGICKÝ PROJEKT
Other Titles: Toils
Authors: Grösslová, Darina
Advisor: Dopitová, Milena
Referee: Bytelová, Denisa
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20835
Keywords: tenata;světlo;světelný objekt;světelný smog;intermediální objekt;noční motýli;performance
Keywords in different language: toils;light;light object;light smog;intermediate object;moths;performance
Abstract: Projekt reaguje na život a chování nočních motýlů a jeho přímé ovlivnění člověkem. Zájem o určitý druh je často spojen s výzkumem, a nemusíme teď chápat toto slovo pouze v kontextu vědeckém. Výzkum je však téměř vždy spojen s omezením svobody tohoto druhu. Má práce se skládá ze tří pastí (tenat), kde však lapen je pozorovatel a pozorovaný je volný.
Abstract in different language: This project deals with the life and behavior of moths and with direct human impact on it.Interest in a particular species is often associated with research, and we don't have to understand this word only in the context of science. Research, however, is almost always associated with a restriction of freedom of studied kind. My work consists of three traps (clutches), where the observer is caught and the observed one is free. Their roles are swapped.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Grosslova_Darina_TENATA.pdfPlný text práce13,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Grosslova_v.pdfPosudek vedoucího práce161,59 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Grosslova_o.pdfPosudek oponenta práce126,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Grosslova.pdfPrůběh obhajoby práce128,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.