Title: Autorský animovaný film
Other Titles: Authorial animated film
Authors: Pertlíček, Martin
Advisor: Domlátil, Vojtěch
Referee: Barta, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20855
Keywords: hvězda;maso;panta rhei;vesmír;svět;smrt;znovuzrození
Keywords in different language: star;meat;panta rhei;space;world;death;reborn
Abstract: Hlavní myšlenkou filmu je chování jedince v kolektivu. Film se zabývá otázkou, zda se má jedinec chovat tak, jak je nevíce prospěšné pro něho, nebo zda má své zájmy podřídit skupině. Vycházel jsem při tom z teorie ekonomiky Adama Smitha. Smith tvrdí, že člověk je společenskou bytostí, která pociťuje emoce jako je lítost a soucit. Vyzdvihuje lidskou schopnost empatie. Svou nauku o ekonomické teorii postavil na zájmu jednotlivce o sebe sama (egoismus).
Abstract in different language: Film rises the question whether is better to follow a personal goal, or to sacrify life in the name of others. I found an inspiration in the economical theory of Adam Smith. Smith takes man as a social being and emphasizes empathy, pity and understanding - emotions we deal with every day, over other's unhappiness in general. He built his economical theory on interest of a single man in himself (egoism).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pertlicek_martin_diplomova_prace.pdfPlný text práce919,41 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pertlicek_v.pdfPosudek vedoucího práce143,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pertlicek_o.pdfPosudek oponenta práce187,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pertlicek.pdfPrůběh obhajoby práce50,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.