Title: Interaktivní projekt
Other Titles: Interactive project
Authors: Černý, Luděk
Advisor: Morávek, Jan
Referee: Zahoranský, Dušan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20861
Keywords: interaktivní instalace;světelný objekt;vodní stěna;projekce;internetová aplikace;site specific;plzeň;náplavka
Keywords in different language: interactive installation;light object;water screen;projection;internet application;site specific;pilsen
Abstract: Předmětem diplomové práce je realizace dvou projektů: 1. Projekce na vodní stěnu Interaktivní světelná instalace určená do veřejného prostoru v Plzni. Dílo se sestává z vodní stěny, která vytváří projekční plochu a projektoru, který na tuto plochu promítá video obsah. Náplň projekce utvoří obrazy a animace generované v reálném čase, diváci uvidí zejména motivy akcentující genia loci plzeňské náplavky a oslavující Plzeň jakožto město na čtyřech řekách. Do programu projekce však mohou zasáhnout i diváci a to nahráním fotografie pomocí aplikace Instagram a označením příspěvku hastagy, např. #plzen či #naplavkaksvetu. Fotografie z Instagramu se v reálném čase přetvoří na dynamickou součást projekce. Instalace bude k vidění v průběhu května 2015, vždy v nočních hodinách a to od 22:00 do půlnoci. Umístěna bude nad řekou Radbuzou, v místě lávek od bývalého Domu kultury, které spojují Denisovo nábřeží a Šafaříkovy sady. Viditelná bude z Wilsonova mostu a z břehů Anglického i Denisova nábřeží. 2. Internetová aplikace Site-Specific.org Jedná se o otevřenou online platformu, virtuální galerii, která umožňuje na mapovém základě nejen procházení, ale také zadávání a editaci umělecky hodnotných míst. Aplikace by se dala popsat jako specializovaná wikipedie site specific děl. Po načtení úvodní stránky se zobrazí na mapovém podkladu Google Maps seznam pinů, rozmístěných po mapě dle uložených lokací jednotlivých, umělecky zajímavých míst. Hlavním cílem této aplikace je tvorba komunity, která ožije a společnými silami se postará o "kurátorství" site specific děl po celém světě. Aplikace se pak stane univerzálním průvodcem po umělecky hodnotných místech a díky optimalizaci pro mobilní zařízení s podporou lokačních funkcí může sloužit také jako průvodce mobilní. Aplikace je dostupná na adrese: https://site-specific.org/
Abstract in different language: The subject of my thesis is the realization of two projects: 1. Projection on the water screen Interactive light installation designed into public space in Pilsen. The work consists of a water screen that creates a surface and projector to show video upon this surface. The content of projection consists of an images and animations generated in real time. Viewers will see mostly motifs that emphasize the genius loci of the riverside and celebrate Pilsen "city on four rivers". The program of screenings is also interactive and can be affected by viewers who upload photos using the application "Instagram" and marking their post by key "hastag". Pictures from "Instagram" are transformed immediately into a dynamic part of the projection. The installation is intended to be placed in Pilsen over the river Radbuza, where the bridges from the former House of Culture to Denisovo nábřeží and Šafaříkovy sady are situated. 2. Internet applications Site-Specific.org This is an open online platform in form of virtual gallery that allows to browse the map for artistically valuable points. These points can be as well added and edited. Web site could be described as a specialized "wikipedia" intended for site specific artworks. After loading the main page, a map is shown with a list of markers located around to point out artistically interesting places. The main mission of this application is to create live community that will provide records management of site-specific works worldwide. The application then becomes a universal guide to the artistically valuable sites and through optimization for mobile devices with location features can also serve as a mobile guide. The application is available online at: https://site - specific.org/.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-2015_5-screen.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cerny_ved.pdfPosudek vedoucího práce161,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cerny_op.pdfPosudek oponenta práce264,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cerny.pdfPrůběh obhajoby práce128,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.