Název: Navigace jedinců v rámci davů
Další názvy: Navigation of individuals in a crowd
Autoři: Szkandera, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kolingerová, Ivana
Oponent: Ekstein, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2087
Klíčová slova: nejkratší cesta;A* vyhledávací algoritmus;Floyd-Warashallův algoritmus;navigační graf;buněčný graf;navigace;portálový graf;chodci
Klíčová slova v dalším jazyce: shortest path;A* search algorithm;Floyd-Warshall algorithm;navigation graph;cell graph;navigation;portal graph;pedestrians
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hledání cesty chodce ve virtuálním městě. Obsahuje testování čtyř metod (A* algoritmus, Floyd-Warshallův algoritmus, navigačního graf a buněčný a portálový graf) pro hledání nejkratší cesty. Tyto metody modifikujeme, aby hledaly cestu podle priorit chodců, a na závěr porovnáme jejich výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on path planning of pedestrians in a virtual city. It contains four methods (A * algorithm, Floyd-Warshall algorithm, Navigation graph and Cell and portal graph) for the shortest path searching. We modify these methods to find pedestrian's path by his priority. Finally we compare their results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Departmens of Mathematics (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Szkandera - Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_szkandera.pdfPosudek vedoucího práce97,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_szkandera.pdfPosudek oponenta práce194,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_szkandera.pdfPrůběh obhajoby práce73,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.