Title: Koordinovaný vizuální styl vybrané neziskové organizace
Other Titles: Corporate identity of psychotherapy center
Authors: Frýdek, Lukáš
Advisor: Steker, František
Referee: Král, Ivan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20884
Keywords: design;jednotný vizuální styl;logo;manuál;logomanuál;firemní identita;plakáty;letáky;vizitky;hlavičkový papír;webové stránky;web;psychoterapeutické centrum;gaudia;nezisková organizace
Keywords in different language: design;corporate design;logo;manual;logo manual;corporate identity;posters;leaflets;business cards;letterhead;website;web page;web;psychotherapy center;nonprofit organisation
Abstract: Vytvoření nové vizuální identity pro neziskovou organizaci Gaudia. Jednotný vizuální styl zahrnuje nové logo, stručný logomanuál, výroční zprávu, návrh webových stránek, plakátů, letáků, vizitek. Cílem mé práce bylo zlepšit prezentaci neziskové organizace.
Abstract in different language: The creation of the new visual identity for a non-profit organization Gaudia. The corporate design contains new logotype, short logo manual, annual report, web design, posters, flyers, business cards. The aim of this work was to improve the presentation of non-profit organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
frydek_DP_vizualni_styl_neziskove_organizace_01.pdfPlný text práce21,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Frydek_ved.pdfPosudek vedoucího práce106,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Frydek_op.pdfPosudek oponenta práce128,43 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Frydek.pdfPrůběh obhajoby práce202,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.