Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSteker, František
dc.contributor.authorGigalová, Šárka
dc.contributor.refereeKrál, Ivan
dc.date.accepted2015-06-16
dc.date.accessioned2016-03-15T09:39:54Z-
dc.date.available2014-05-31cs
dc.date.available2016-03-15T09:39:54Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier61646
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20885
dc.description.abstractJako téma své diplomové práce jsem si zvolila jednotný vizuální styl neziskové organizace Betynky. Betynka se zabývá smysluplným využitím volného času dětí a dospělých. Maskot (chobotnice Betynka), logo a písmo tvoří hlavní prvky celého vizuálního stylu. Vycházela jsem z tvaru stávající chobotnice Betynky. Zredukovala jsem počet chapadel z původních 8 na 6. Mnou navržená chobotnice, je složena z oválů, které jsou na sebe vrstveny a postupně zmenšovány do tvaru chapadel. Logo je řešeno čistě typograficky. Je vysázeno písmem Katarine bold. Navrhla jsem notýsky pro zvolené kurzy, propagační leták, merkantilní tiskoviny, vizitku, plakát, diplom a drobné upomínkové předměty (odznaky, trička, placky, pexeso). Na všech těchto věcech se Betynka objevuje v různých pozicích a v různých přeměnách (jako plavec, malíř, hudebník, kanoista). Veškeré tiskoviny jsou v barevném provedení. Zvolila jsem pestré, veselé barvy, které přitáhnou hlavně oči dětí. Dobře však působí i v černobílé variantě, a také kombinace tisku černé na světlé odstíny barevných papírů.cs
dc.format31 s. (36 175 znaků), 33 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=61646-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvizuální stylcs
dc.subjectnezisková organizacecs
dc.subjectmaskotcs
dc.subjectlogocs
dc.subjectgrafický designcs
dc.subjectchobotnicecs
dc.subjectpropagační letákcs
dc.subjectvizitkacs
dc.subjectplakátcs
dc.subjectdiplomcs
dc.titleKoordinovaný vizuální styl neziskové organizace pro volný čas dětí a dospělýchcs
dc.title.alternativeCoordinated visual style of nonprofit organization of leisure for children and adultsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgA.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programDesigncs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this thesis is a single visual style that is based from a non-profit organization, known as Betynka. Betynka is an organization which focuses on the meaningful use of leisure for all ages. The mascot, logo and handwriting type are the main elements of the entire visual style. I used the existing shape of the octopus of the organization as the base. I reduced the number of tentacles from the original 8 to 6 tentacles. The octopus that I've created, I used layered ovals of which that are stacked where the ovals reduce size as you go down towards the tip of the tentacles. Typographically, the logo is solved. It is written in Katarine style, bold. The new logo I've created is used on notebooks for courses, promotional flyers, merchandise stationary, business cards, posters, diplomas and small souvenirs (e.g. badges, shirts, stickers,etc.). Further adding specific characteristics to the logo, caters to the audience and its relation of the activity (e.g. painting octopus holding an artistic paint brush). All the printouts are in colour. I have chosen a bright, cheerful colour of which mostly attracts the eyes of children. Nevertheless, this also works well with a black and white variant as well the combinations of the black print on a lighter shade of colour papers.en
dc.subject.translatedvisual styleen
dc.subject.translatednon-profit organizationen
dc.subject.translatedmascoten
dc.subject.translatedlogoen
dc.subject.translatedgraphic designen
dc.subject.translatedoctopusen
dc.subject.translatedpromotional flyeren
dc.subject.translatedbusiness carden
dc.subject.translatedposteren
dc.subject.translateddiplomaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Sarka Gigalova.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Gigalova_ved.pdfPosudek vedoucího práce110,45 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Gigalova_op.pdfPosudek oponenta práce132,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Gigalova.pdfPrůběh obhajoby práce108,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.